Ο αριθμός των κρουσμάτων συνολικά θα είναι ίδιος ότι και να κάνουμε, καθώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή διαθέσιμο εμβόλιο: 5 έως 15% του πληθυσμού, σε αυτό το πρώτο επιδημικό κύμα (ίσως έως 25%). Τα μέτρα λαμβάνονται (χωρίς πανικό) προκειμένου να αλλάξουμε την κατανομή των κρουσμάτων στο χρόνο. Όσο πιο επίπεδη είναι η καμπύλη τόσο καλύτερα θα αντιμετωπιστούν τα βαρύτερα περιστατικά από το σύστημα υγείας.

Για να γίνει αντιληπτό το νόημα των αυστηρών μέτρων προκειμένου να περιοριστεί η διασπορά του κορωνοϊού ας δούμε το εξής διάγραμμα: 

Οι πόροι του συστήματος υγείας μας είναι πεπερασμένοι. Αυτό συμβαίνει σε όλα τα συστήματα υγείας διεθνώς.

Αν λοιπόν φροντίσουμε όλοι να τηρήσουμε σωστά τα μέτρα, περισσότεροι συμπολίτες μας που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, θα λάβουν την απαραίτητη φροντίδα ελαττώνοντας την πιθανότητα ολέθριων επιπλοκών.  Οι άνθρωποι αυτοί είναι οι γονείς, οι συγγενείς και οι φίλοι μας. Χωρίς μέτρα προστασίας, το σύστημα δεν θα ανταπεξέλθει και ορισμένοι ασθενείς θα καταλήξουν επειδή δεν θα λάβουν την απαραίτητη φροντίδα.

Για τους παιδιάτρους τα πράγματα είναι πιο απλά όσον αφορά στην υγεία των παιδιών (εφόσον δεν εμφανίζουν κατά κανόνα σοβαρές επιπλοκές). Όμως ο ρόλος μας είναι κρίσιμος, καθώς τα παιδιά σπάνια τηρούν επαρκώς τους κανόνες υγιεινής χεριών και βήχα ή μπορεί τελικά να μεταδίδουν και με τρόπους που δεν μπορούν να ελέγξουν, όπως μέσω των κοπράνων (αλλαγή πάνας). 

Στο Ιατρείο πρέπει να υπάρχει επάρκεια χώρων έτσι ώστε να υπάρχει αρκετή απόσταση ανάμεσα στους ασθενείς και να μπορούν να βελτιώνονται οι συνθήκες στα δωμάτια αναμονής.

Λειτουργώ σε ένα Ιατρείο το οποίο είχε εξαρχής δύο διαφορετικούς χώρους αναμονής (για προγραμματισμένα ραντεβού και για άρρωστα παιδιά, τα οποία φυσικά παρακολουθούνται ήδη στο Ιατρείο). Με τις τρέχουσες συνθήκες όμως λειτουργούν δύο επιπλέον χώροι ως δωμάτια αναμονής έτσι ώστε να υπάρχει ο μεγαλύτερος δυνατός διαχωρισμός των περιστατικών. Ήδη λειτουργεί ως χώρος αναμονής (και επί τόπου εξέτασης) ο χώρος των μικροεπεμβάσεων. 

Παράλληλα εφαρμόζεται και η σωστή υγιεινή των χεριών σε όσους επισκέπτονται το ιατρείο. 

Για τους παιδιάτρους οι οποίοι εξετάζουμε είναι πολύ δύσκολο να καταφέρουμε να μην εκτεθούμε. Το σημαντικότερο είναι ότι δεν θα αρνηθούμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας στους μικρούς ασθενείς, των οποίων τη φροντίδα μας έχουν εμπιστευτεί οι γονείς τους.

Στο Ιατρείο για τις επόμενες εβδομάδες (το οποίο θα λειτουργεί κανονικά) συνιστώ να προσέρχονται για εξέταση μόνο τα παιδιά τα οποία είναι απολύτως απαραίτητο να εξεταστούν. Εμβόλια τα οποία δεν είναι επείγον να διενεργηθούν, θα προγραμματίζονται για δεύτερο χρόνο. 

Τα παιδιά τα οποία παρακολουθούνται τακτικά, έχουν τη διαβεβαίωση ότι μόλις βελτιωθούν οι υγειονομικές συνθήκες, θα προσέλθουν κανονικά, ακόμη και αν χρειαστεί να λειτουργήσει το Ιατρείο αργίες. 

Η ανησυχία των γονέων όμως είναι αντιληπτή και προφανώς η επιθυμία τους για εξέταση θα γίνει σεβαστή. 

Στο μέτρο του δυνατού, εφόσον ο χώρος του Ιατρείου είναι υπερεπαρκής για το διαχωρισμό των περιστατικών, ακόμη και τα εμπύρετα μπορούν να βρίσκονται απομονωμένα μεταξύ τους, ελαττώνοντας την πιθανότητα διασποράς. 

Η γραμματεία έχει οδηγίες για τη σωστή δρομολόγηση των περιπτώσεων ασθενών έτσι ώστε να φροντίσουμε να έχουμε την καλύτερη προγραμματισμό των εξετάσεων.

mavridispaidiatros.gr

Λειτουργία Ιατρείου και περιορισμός της διασποράς του κορωνοϊού