Στοχοθεσία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας

Ας κρατήσουμε αυτούς τους στόχους στο μυαλό μας, ώστε να συντονίσουμε όλοι τις προσπάθειές μας. Έξι μήνες αποκλειστικού θηλασμού για τα μισά τουλάχιστον βρεφάκια. Αυτό πρέπει να γίνει για τον συνολικό πληθυσμό. Πρέπει να απλώσουμε το χέρι και να τραβήξουμε

Η συμβολή των παιδιάτρων στην υποστήριξη του θηλασμού

Η υποστήριξη του θηλασμού δεν είναι θέμα επιλογής, είναι υποχρέωση των παιδιάτρων. Αυτό δηλώθηκε πέρυσι σε άρθρο που ξεκαθάριζε οτι πρέπει να έχουμε στόχο το εξάμηνο για αποκλειστικό θηλασμό (εγκαταλείποντας τις άσκοπες συζητήσεις για τετράμηνο). Τώρα επιβεβαιώνεται οτι η συμβολή