Πρόσθετα, συντηρητικά, πλαστικά σκεύη.

Η Αμερικάνικη ακαδημία παιδιάτρων κρούει τον κώδωνα κινδύνου όσον αφορά στα πρόσθετα στις βρεφικές και βρεφικές τροφές, καθώς κατά τις τελευταίες δύο κυρίως δεκαετίες, σε πολλές περιπτώσεις, διαπιστώθηκαν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία. Δημοσιεύτηκαν νέες συστάστεις, τόσο προς τους εμπλεκόμενους φορείς,