Δεν είναι αυτονόητο ότι όλες οι οικογένειες θα βρίσκονται μαζί στις γιορτές.
Σε εμάς, υπάρχουν παιδιά που δεν μπορούν να είναι κοντά στους γονείς τους, δεχόμαστε και στέλνουμε δικούς μας μετανάστες συχνά πλέον.

Σε άλλα πολιτισμικά πλαίσια, κάποια παιδιά θα έχουν γονείς που βρίσκονται στη φυλακή.

Το νόημα των γιορτών δεν είναι τι δώρα θα πάρουμε, αλλά με ποιους θα μοιραστούμε τη χαρά μας.

Η απόδοση της αφήγησης έγινε με τρόπο ταιριαστό στον προφορικό λόγο.

 

 

 

Δεν είναι όλες οι οικογένειες μαζί στις γιορτές.