Πρόσθετα, συντηρητικά, πλαστικά σκεύη.

Η Αμερικάνικη ακαδημία παιδιάτρων κρούει τον κώδωνα κινδύνου όσον αφορά στα πρόσθετα στις βρεφικές και βρεφικές τροφές, καθώς κατά τις τελευταίες δύο κυρίως δεκαετίες, σε πολλές περιπτώσεις, διαπιστώθηκαν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία. Δημοσιεύτηκαν νέες συστάστεις, τόσο προς τους εμπλεκόμενους φορείς,

Φρούτα ή χυμός; Ένα παρεξηγημένο θέμα.

 Η νέα οδηγία της Αμερικανικής ακαδημίας Παιδιάτρων συνιστά περαιτέρω περιορισμό στη χρήση των χυμών στα παιδιά. Προτείνει αντί αυτών την κατανάλωση φρούτων στη φυσική τους μορφή. – αποφύγετε οποιαδήποτε χορήγηση χυμού σε βρέφη στο πρώτο έτος ζωής. Η AAP υπενθυμίζει