Θα ήθελα να επισημάνω ότι για όλα τα παιδιά με ιστορικό έκθεσης σε COVID 19 άσχετα με το αν νόσησαν ή όχι, συνιστάται αποχή από τις αθλητικές δραστηριότητες για χρονικό διάστημα 14 ημερών και επιπλέον αξιολόγηση από το θεράποντα παιδίατρο.

Νεαρά άτομα τα οποία έχουν αναρρώσει από COVID 19 θα πρέπει να λαμβάνουν την έγκριση του θεράποντος παιδιάτρου για την επιστροφή στα αθλήματα, εφόσον δεν εμφανίζουν συμπτώματα από το κυκλοφορικό και αναπνευστικό σύστημα.

Εάν υπάρχουν ενδείξεις, είναι πιθανό να συστηθεί η διενέργεια ηλεκτροκαρδιογραφήματος ή/και εκτίμηση από παιδοκαρδιολόγο.

Στην περίπτωση που τα συμπτώματα από τη λοίμωξη COVID 19 ήταν σοβαρά, το χρονικό διάστημα αποχής πρέπει να είναι από τρεις έως έξι μήνες.

Οι παραπάνω οδηγίες, δημοσιευμένες από την AAP, παρέχονται έτσι ώστε να γίνει αντιληπτό ότι η έκθεση ή και η ελαφρά νόσηση από COVID, καλό είναι να ακολουθούνται από αποχή από τις αθλητικές δραστηριότητες.

Η βαρειά νόσηση, δεν είναι συχνή σε παιδιά, αλλά εάν συμβεί, πρέπει να ακολουθείται από μεγαλύτερο διάστημα αποχής από τα αθλήματα.

Θα ήθελα να επισημάνω ότι οι συστάσεις αυτές αφορούν σε παιδιά και εφήβους που συμμετέχουν σε ανταγωνιστικό αθλητισμό. Προφανώς η ήπια άσκηση και το παιχνίδι, εφόσον το επιτρέπει η κατάσταση του παιδιού, μπορούν και πρέπει να συνεχίζονται μετά από την έκθεση ή την ήπια νόσηση.

Ο άσκοπος περιορισμός της φυσικής δραστηριότητας των παιδιών έχει κινδύνους και οδηγεί σε δυσανάλογη αύξηση του σωματικού βάρους.

Για το λόγο αυτό πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί, έτσι ώστε να παραμείνουμε ασφαλείς, αποφεύγοντας τόσο την εξουθένωση αλλά παράλληλα και την αδράνεια.

https://www.aappublications.org/news/2020/09/18/covid19sportsguidance091820

COVID 19 και επιστροφή στις αθλητικές δραστηριότητες