Η χρήση κατά την εγκυμοσύνη ορισμένης κατηγορίας αντιβιοτικών (μακρολίδες) σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης συγγενών διαμαρτιών