Η μουσικοθεραπεία βοηθά στη βελτίωση της κατάστασης της υγείας των πρόωρων νεογνών. Ειδικά όταν γίνεται με νανουρίσματα και τραγούδια που σχετίζονται με την κουλτούρα των γονέων του νεογνού. Αντίθετα ο θόρυβος έχει αρνητική επίτπτωση, τόσο στην αύξηση, όσο και στην ανάπτυξή τους

Music Therapy Can Comfort and Soothe Premature Infants and Parents

Μουσικοθεραπεία σε πρόωρα νεογνά